« »

1959

Bazooka brengt de eerste 50 tekstloze gags uit. Ze zijn identiek aan de Amerikaanse en Engelse serie, in de kop staat 1-59 gevolgd door een nummer. De nummering is rommelig, sommige nummers bestaan niet, andere nummers komen 2x voor. Tekenaar was Wesley Morse (geboren in Chicago op 17 juni 1897, en overleden op 66 jarige leeftijd in New York op 30 juli 1963).

Bazooka introduces the first 50 textless gags. They are identical to the American and British series.the banner has the numbers 1-59 followed by a number. The numbering is illogic, some numbers exist twice, other numbers don’t exist. comic-artist was Wesley Morse (born in Chicago on June 17th in 1897, he died in New York on July 30th 1963, being 66)

 

Het was waarschijnlijk al in 1959 dat de eerste verkoop-automaten buiten werden geplaatst op de muren van kruideniers en andere verkoop-punten.Ze wegen 10 kilo en meten 47x25x19 centimeter.Een klepje bovenop lijkt ontworpen te zijn tegen de Nederlandse regen. de tekst aan de zijkant meldt:dubbel stuk, 5 cent.

It was problaby in 1959 already that the first vending machines were installed by Bazooka at groceries and other selling-points.They weigh 10 kilogrammes,and measure 47x25x19 centimeters.a lid on top seems to be designed against the Dutch rain.Text on the side says double stick, 5 cent

Bazooka opent een postbus in Den Haag, postbus 1107. In november 1959 verschijnt een kadoolijst (27×22 centimeter) met daarop onder andere een hobbyboek. Bazooka Joe heeft ineens sproeten. Waarschijnlijk is de tekening van een onbekende Nederlandse reclame-tekenaar. op de verpakkingen nog altijd the Atom bubble gum.

Bazooka opens a P.O.Box in The Hague,P.O.Box 1107.In november 1959 a giftlist comes out (27×22 centimeters) on which among other items a Hobby book is shown.All of a sudden Bazooka Joe has freckles.Most likely this cover was drawn by an unknown commercial artist,probably from The Netherlands.On the wrappers still the text Bazooka the atom bubble gum