1972

een nieuw type verkoop-automaat verschijnt.Geen gags,maar reclame-plaatjes voor club-artikelen.

A new type of vending machine comes out! Gum comics advertise club-articles

In 1972 een nieuw type automaat.Het leuke van deze is dat er een nummer stempel instaat 01159,waardoor ik vermoed dat er ca.1500 zijn geplaatst.Let ook op het stuk lood,dat de pakjes naar beneden moet drukken!

In 1972 a new type of vending machine comes out.Note the number stamped inside:01159,making me assume that there were 1500 installed in Holland.Also note the piece of lead,making sure the pieces of gum come down!