« »

1973

weinig te melden.lidmaatschapskaarten verschenen.Er waren waarschijnlijk nog meer dan 17.000 leden.

Not much to report.Membershipcards came out,perhaps there were still 17,000+ members.