« »

1975

De Bazooka postbus verhuisd naar Rijswijk, 2 leuke stickers verschijnen en Belgiƫ komt met een raadseltjes-serie, waarvan tot op heden maar 7 gags getraceerd zijn.

In 1975 The Bazooka P.O.Box moves to Rijswijk, near The Hague, and 2 nice stickers came out. Belgium had a riddle-series, only 7 known yet.

In 1975 startte Belgiƫ met in elk geval 2 tekstloze series, B en E. De reden waarom ze geen tekst hadden is eenvoudig. De Amerikaanse firma Topps kon ze op deze manier wereldwijd verkopen,zonder vertaal-kosten. Waarschijnlijk waren het series van 50 stuks. De kop titel bestaat in elk geval in 2 kleuren.

In 1975 Belgium started at least 2 series with textless gags, series B and E. The reason why they were textless was that the American company Topps could sell them worldwide this way, without translation-costs. Probably they were series of 50. Two variations in the colour of the banner are known to exist.