Bazooka is a registered trademark of the Topps Company,Inc.

Bazooka is een geregistreerd handelsmerk van the Topps Company,Inc.

Introductie

Op deze 2-talige website wil ik proberen de geschiedenis van Bazooka Joe kauwgom in de periode 1958 tot en met circa 1976 zo goed mogelijk te achterhalen. Vanaf 1961 wordt ook de Belgische geschiedenis belicht. Aanvullingen en opmerkingen worden zeer gewaardeerd.
Email: KDeKrijger @ cs.com

Introduction
On this bi-lingual website I’m trying to uncover the history of Bazooka Joe chewing gum in The Netherlands from 1958 till 1976, as complete as I can. The Belgian history starts in 1961 and will be treated as well. Adjustments and remarks are very much appreciated.
Email: KDeKrijger @ cs.com

1958

Bazooka (The Atom) kauwgom werd vermoedelijk in 1954 geïntroduceerd, met gag-stripjes van Henry van Carl Anderson. De prijs was 5 cent voor een dubbelstuk en in 1958 begon de promotie pas.

Bazooka the Atom chewinggum was likely introduced in 1954 in The Netherlands, with initially gags from Henry,by Carl Anderson.Promotion really started in 1958 however.

1959

Bazooka brengt de eerste 50 tekstloze gags uit. Ze zijn identiek aan de Amerikaanse en Engelse serie, in de kop staat 1-59 gevolgd door…

Bazooka introduces the first 50 textless gags. They are identical to the American and British series. The banner has the numbers 1-59 followed by a number…

1960

In het jaar 1960 worden de eerste gags met tekst geïntroduceerd, genummerd 1-60-1 tot en met 1-60-56. In 1964 ging het posttarief van..

In the year 1960 the first gags with text were introduced, numbered 1-60-1 until 1-60-56. In 1964 the Dutch mail tariff was raised from..

1961

1961 is het interessantste jaar in de Nederlandse Bazooka Joe-geschiedenis:de Nederlandse Bazooka Club wordt opgericht.Die was meteen een succes! Lidmaatschapskaarten werden uitgegeven.

1961 was the most interesting year in the Dutch Bazooka Joe-history.The Dutch Bazooka Club was founded,and an immediate succes! Membership cards were issued.

1962

Waarschijnlijk werd In 1962 de H-2 serie op de markt gebracht.Die is gelijk aan de Amerikaanse serie 2-1959,alleen werden daarvan vermoedelijk slechts 28 gags gebruikt.

It was probably in the year 1962 that the Dutch H-2 series appeared.This series matches the American 2-1959 series, though so far only 28 gags seemed to be used in the Netherlands.

1963

Het jaar 1963 is bijzonder. De 100.000e Bazooka Joe Club-lid wordt bereikt! De H-6 serie wordt uitgebracht, met een aantal (30?) gags uit de Amerikaanse 1-61 serie.

The year 1963 is particular. The Bazooka Joe Club has over 100,000 members now. The H-6 series is released, with 30 (?) gags from the American 1-61 series.

1964

Niet veel nieuws in dit jaar.De Amerikaanse 1-60 serie wordt nog steeds herdrukt,dit keer met het nieuwe posttarief van 15 cent.Kinderen houden wedstrijden: wie blaast de grootste ballon.

Not much news that year. The American 1-60 series is still reprinted, but this time with the new mail-postage 15 cents. Children have contests: blowing the biggest bubble.

1965

Vijf jaar Bazooka Joe Club:dát moet gevierd worden met een herdenkingsmunt,in een fraaie kartonnen houder.Bazooka Blony blijft niet achter en brengt 5 munten uit van zeehelden.

Five years Bazooka Joe Club!. That must be celebrated with a commemorative coin in a nice carton holder! Bazooka Blony goes along with 5 coins with sea-heroes.

1966

Het posttarief stijgt naar 20 cent. De gags worden kleiner! 6,5 x 5 centimeter. België start zijn eigen gags ,in 2 talen, Nederlands en Frans..In 1966 gebruiken Nederland en België de Amerikaanse D1-62 serie, 32 gags.

The postage raises to 20 cents. Gags get smaller! 6,5x 5 centimeters. Belgium starts its own gags, in 2 languages:Dutch and French. In 1966 both Holland and Belgium used the American D1-62 series, 32 gags.

1967

In 1967 komt Bazooka met een nieuwe verkoop-automaat met de tekst bubblegum en spaar de omslagen voor prachtige kadoo’s.De zoon van wijlen Wesley Morse,Talley Morse, is een constante bron van inspiratie voor zijn vader.

In 1967 Bazooka comes with a new vending-machine with the text bubblegum and save the wrappers for nice presents.The son of the late Wesley Morse,Talley Morse,is a constant source of inspiration making Bazooka Joe gags for his father.

1968

Niet veel nieuws dat jaar. Een speciale munt werd uitgebracht, er waren reclame plaatjes voor club-artikelen.

Not much news in that year. A special coin was released, some advertisements for club gadgets were issued.

1969

Niet veel nieuws.een leuke enveloppe met verjaardags-rozetten verschijnt,en de promotie voor club-artikelen gaat door.

Not much news in 1969.A nice enveloppe with birthday mail appears,and promotion for club articles continues.

1970

Het aantal leden van de Bazooka Club lijkt drastich gedaald te zijn.. 8500+ ? De H5-serie wordt gepresenteerd in Nederland…

The number of members of the Bazooka Club seems to be deminished to 8500+ ? The Dutch H-5 series is presented…

1971

Een jaar met weinig nieuws. De Amerikaanse 71-series werd in Nederland gebruikt, waarschijnlijk een serie van 45 gags.

A year with little news. Seems Holland uses the American 71-series, 45? A nice birthday card for members comes out.

1972

Een nieuw type verkoop-automaat verschijnt. Geen gags, maar reclame-plaatjes voor club-artikelen.

A new type of vending machine comes out! Gum comics advertise club-articles.

1973

Weinig te melden.lidmaatschapskaarten verschenen.Er waren waarschijnlijk nog meer dan 17.000 leden.

Not much to report. Membershipcards came out, perhaps there were still 17,000+ members.

1974

In 1974 was er een kleurwedstrijd,de nieuwe lidmaatschapskaarten kwamen uit, de Bazooka Club had meer dan 20.000 leden en de Magische Cirkel is nog altijd actief!

In 1974 there was a colouring-contest, new membership-cards came out, the Bazooka Club still has 20,000+ members, and the Magic Circle is still active!

1975

De Bazooka postbus verhuisd naar Rijswijk, 2 leuke stickers verschijnen en België komt met een raadseltjes-serie, waarvan tot op heden maar 7 gags getraceerd is.

In 1975 The Bazooka P.O.Box moves to Rijswijk, near The Hague, and 2 nice stickers came out. Belgium had a riddle-series, only 7 known yet.

1976

Bazooka is nog steeds op de markt,tot in 1979 wordt reclame gemaakt voor Super Bazooka bubble gum,in verschillende smaken.De originele kauwgom is nog steeds…

Bazooka gum is still on the marktet.Till 1979 it is still advertised as Super Bazooka bubble gum,in various flavours. The original pink chewinggum is still for sale…