1976

Bazooka is nog steeds op de markt, tot in 1979 wordt reclame gemaakt voor Super Bazooka bubble gum,in verschillende smaken. De originele kauwgom is nog steeds te koop in Nederland, bij enkele Jamin-franchises, b.v. in Alkmaar.

Bazooka gum is still on the marktet. Till 1979 it is still advertised as Super Bazooka bubble gum,in various flavours. The original pink chewinggum is still for sale in certain Jamin-franchise shops, e.g. in Alkmaar.

In 2004 verschijnt het retro-tijdschrift Flashback in nummer 2 met een Bazooka Joe-special.In 2009 verschijnt de CD Liefde & Dorpsgevoel van Jeroen Zijlstra met het prachtige lied Bazooka Joe (ook op youtube te beluisteren). Tot slot verschijnt in 2013 een schitterend boek over de Bazooka Joe geschiedenis in het Engels. ISBN 978-1-4197-0632-5

In 2004 a retro magazine appears with a Bazooka Joe-article:Flashback number 2.In 2009 a CD appears from Jeroen Zijlstra called Liefde en dorpsgevoel (love and hamlet feeling) with the beautiful song: Bazooka Joe.(you can listen to it on youtube). And in 2013 a great book appears in English about Bazooka Joe’s history.ISBN 978-1-4197-0632-5

Superbazooka komt met een spaarpot

Superbazooka came with a piggy bank

40 x 7,5 cm

Rond 2005 deed ik een geweldige vondst! Ik werd benaderd door de zoon wiens vader de vertalingen maakte voor Bazooka, in Hilversum! Zie enkele scans!

Around 2005 I got into contact with the son of the Dutch translator of Bazooka Joe-gags. See 2 examples! Enjoy!

Mijn laatste aanwinsten! (nog niet ingevoerd op jaar)

My latest acquisitions! (not yet incorporated by year)

1975

De Bazooka postbus verhuisd naar Rijswijk, 2 leuke stickers verschijnen en België komt met een raadseltjes-serie, waarvan tot op heden maar 7 gags getraceerd zijn.

In 1975 The Bazooka P.O.Box moves to Rijswijk, near The Hague, and 2 nice stickers came out. Belgium had a riddle-series, only 7 known yet.

In 1975 startte België met in elk geval 2 tekstloze series, B en E. De reden waarom ze geen tekst hadden is eenvoudig. De Amerikaanse firma Topps kon ze op deze manier wereldwijd verkopen,zonder vertaal-kosten. Waarschijnlijk waren het series van 50 stuks. De kop titel bestaat in elk geval in 2 kleuren.

In 1975 Belgium started at least 2 series with textless gags, series B and E. The reason why they were textless was that the American company Topps could sell them worldwide this way, without translation-costs. Probably they were series of 50. Two variations in the colour of the banner are known to exist.

1974

In 1974 was er een kleurwedstrijd,de nieuwe lidmaatschapskaarten kwamen uit,de Bazooka Club had meer dan 20.000 leden,en de Magische Cirkel is nog altijd actief!

In 1974 there was a colouring-contest,new membership-cards came out,the Bazooka Club still has 20,000+ members,and the Magic Circle is still active!

Verjaardagskaart “hartelijk gefeliciteerd”.

Birthday-card “Congratulations”.

28 x 18 cm

1973

weinig te melden.lidmaatschapskaarten verschenen.Er waren waarschijnlijk nog meer dan 17.000 leden.

Not much to report.Membershipcards came out,perhaps there were still 17,000+ members.

1972

een nieuw type verkoop-automaat verschijnt.Geen gags, maar reclame-plaatjes voor club-artikelen.

A new type of vending machine comes out! Gum comics advertise club-articles

In 1972 een nieuw type automaat. Het leuke van deze is dat er een nummer stempel instaat 01159, waardoor ik vermoed dat er ca.1500 zijn geplaatst. Let ook op het stuk lood,dat de pakjes naar beneden moet drukken!

In 1972 a new type of vending machine comes out. Note the number stamped inside:01159, making me assume that there were 1500 installed in Holland. Also note the piece of lead, making sure the pieces of gum come down!

Dezelfde verkoop-automaat ,maar dan met de tekst Bazooka ballonkauwgom schuin naar beneden,en links de tekst groot dubbelstuk 5 cent en rechts de tekst en..spaar de wikkels voor prachtige kadoo’s.

The same vending-machine, but now white the text Bazooka balloon chewing gum going down, and on the left the text large doublepiece 5 cent, and on the right side the text: and save the wrappers for beautiful presents

1971

Een jaar met weinig nieuws. De Amerikaanse 71-series werd in Nederland gebruikt, waarschijnlijk een serie van 45 gags. Een leuke verjaardagskaart voor leden komt uit.

A year with little news. Seems Holland uses the American 71-series, 45? A nice birthday card for members comes out.

1970

Het aantal leden van de Bazooka Club lijkt drastich gedaald te zijn.. De H5-serie wordt gepresenteerd in Nederland, waarschijnlijk een selectie van 24 gags uit de Amerikaanse D9 en D10 series. Aan de rechter zijkant wijze teksten. België brengt geen nieuwe gags uit.

The number of members of the Bazooka Club seems to be deminished. The Dutch H-5 series is presented, probably a selection of 24 gags from the American D9 and D10-series. On the right side they have wise texts.

In 1970 verhuisd Bazooka naar Tilburg en wordt het Postbus 8021, Tilburg.

In 1970 Bazooka moves to Tilburg, P.O.Box 8021.

Belgium Membership card

1969

Niet veel nieuws. Een leuke enveloppe met verjaardags-rozetten verschijnt en de promotie voor club-artikelen gaat door.

Not much news in 1969. A nice enveloppe with birthday mail appears and promotion for club articles continues.

1968

Niet veel nieuws dat jaar. Een speciale munt werd uitgebracht, er waren reclame plaatjes voor club-artikelen.

Not much news in that year. A special coin was released, some advertisements for club gadgets were issued.

The fastest gum in the world. Fabrikant Meindersma, Den Haag.

The fastest gum in the world. Made by Meindersma, The Hague.

Er zijn geen nieuwe gags bekend in 1968, noch Nederlandse, noch Belgische.

There were no new gags known in 1968, not in Holland, not in Belgium.

1967

Wesley krijgt vanaf 1967 hulp met het schrijven van teksten van Jay (zey) Linch (geboren 7-1-1945 en overleden 5-3-2017).Nederland brengt 36 ? Amerikaanse D1-63 gags uit,en België 39? Amerikaanse gags uit de D2-62 serie.

Wesley gets help writing gags from 1967 on from Jay(zey) Linch.(born January 7th 1945 – died March 5th 2017). Holland releases 36 ? gags from the American D1-63 series,and Belgium releases 39 ? gags from the American D2-62 series.

In 1967 kwam er een nieuwe verkoop-automaat. De tekst luidt: bubblegum,en spaar de wikkels voor mooie kadoo’s.

In 1967 a new vending machine was introduced. The text says: bubblegum and save the wrappers for beautiful presents.

Advertentie van 24×18,5 centimeter in Heintje stripkrant van 1967 1e jaargang nummers 21,23 en 25.Nog altijd heeft de Bazooka Joe Club meer dan 100.000 leden!

Ad from 24×18,5 centimeters in Heintje Comicpaper, from Dutch greengrocer Albert Heijn,1st Year numbers 21,23 and 25.Bazooka Joe Club still had over 100.000 members!