1966

Het posttarief stijgt naar 20 cent. De gags worden kleiner! 6,5 x 5 centimeter. België start zijn eigen gags ,in 2 talen, Nederlands en Frans..In 1966 gebruiken Nederland en België de Amerikaanse D1-62 serie, 32 gags.

The postage raises to 20 cents. Gags get smaller! 6,5x 5 centimeters. Belgium starts its own gags, in 2 languages:Dutch and French. In 1966 both Holland and Belgium used the American D1-62 series, 32 gags.

  Japanse plastic/blikken frictie auto van  de firma Ichimura
  Japanese plastic tin friction toy by the Ichimura Company
Verjaardagskalender 14,5 x 39 cm.
Children’s birthday calendar 14,5 x 39 cm
 

1965

Vijf jaar Bazooka Joe Club! Dát moet gevierd worden met een herdenkingsmunt,in een fraaie kartonnen houder. Bazooka Blony blijft niet achter en brengt 5 munten uit van zeehelden.

Five years Bazooka Joe Club! That must be celebrated with a commemorative coin in a nice carton holder! Bazooka Blony goes along with 5 coins with sea-heroes.

Jonge, veel belovende zojuist 13 jaar geworden jongeman met een iets te kort Bazooka t-shirt aan.

A young, most promising 13 years old boy dressed in a dwarf sized T-shirt

1964

Niet veel nieuws in dit jaar. De Amerikaanse 1-60 serie wordt nog steeds herdrukt,dit keer met het nieuwe posttarief van 15 cent.Kinderen houden wedstrijden: wie blaast de grootste ballon.

Not much news that year. The American 1-60 series is still reprinted,but this time with the new mail-postage 15 cents.Children have contests:blowing the biggest bubble.

Metalen reclameplaat Bazooka de reepkauwgom afmetingen 50x 44 centimeter, Fabrikant Verblifa (Verenigde blikfabrikanten)

Metal advertising Bazooka the candybar chewinggum size 50 x 44 centimeter,made by Dutch company Verblifa (United Tin Manufacturers).

Bazookaclubnieuws envelopje (15,5 x 12,5 centimeter) met daarin reclame voor de auto speldjes (20 x 12 centimeter)

Bazookanewsenveloppe (15,5 x 12,5 centimeter) with inside an advertisement leaflet for car- pins (20x 12 centimeter

1963

Het jaar 1963 is bijzonder. De 100.000e Bazooka Joe Club-lid wordt bereikt! De H-6 serie wordt uitgebracht, met een aantal (30?) gags uit de Amerikaanse 1-61 serie. Daarna haalt Bazooka de nummers uit de kop titels, en start met het opnieuw uitbrengen van gags uit de Amerikaanse 1-60 serie. Een kadoo-boekje van 32 pagina’s verschijnt,en de Magische Cirkel Club wordt opgericht!

The year 1963 is particular. The Bazooka Joe Club has over 100,000 members now.the H-6 series is released, with 30 (?) gags from the American 1-61 series. Later this year Bazooka removes all numbers from the banners, and starts using gags from the American 1-1960 series again. A gift booklet from 32 pages comes out,and The Magic Circle Club is founded!

1962

Waarschijnlijk werd In 1962 de H-2 serie op de markt gebracht.Die is gelijk aan de Amerikaanse serie 2-1959, alleen werden daarvan vermoedelijk slechts 28 gags gebruikt. De Bazooka Club groeide enorm, aan het einde van 1962 waren er méér dan 90.000 leden!

It was probably in the year 1962 that the Dutch H-2 series appeared.This series matches the American 2-1959 series, though so far only 28 gags seemed to be used in the Netherlands. The Bazooka Club grew enormously:by the end of 1962 there were more than 90,000 members!

Het was waarschijnlijk ook 1962 toen de H-3 serie op de markt kwam.Identiek aan de Amerikaanse serie 1-60.Ook hier zijn niet alle gags gebruikt uit de Amerikaanse serie,waarschijnlijk was de H-3 serie 28 gags.

It was probably in 1962 as well that the Dutch H-3 series was launched,identical to the American series 1-60. Also in this series not all American gags seem to be used,likely the H-3-series has 28 gags

kartonnen figuurtje met jongetje met Bazooka schooltas 12,5 x 7 centimeter

carton cut-out boy carrying a Bazooka schoolbag 12,5 x 7 centimeters

1961

1961 is het interessantste jaar in de Nederlandse Bazooka Joe-geschiedenis:de Nederlandse Bazooka Club wordt opgericht. Die was meteen een succes! Lidmaatschapskaarten werden uitgegeven. De vertaler noemt Henkie (in Amerika Pesty) ineens Sjors! Of kwam er een andere vertaler?

1961 was the most interesting year in the Dutch Bazooka Joe-history. The Dutch Bazooka Club was founded, and an immediate succes! Membership cards were issued. The translator all of a sudden names Henkie (Pesty in the USA) Sjors! Or did a new translator started?

Het was waarschijnlijk ook 1961 toen de Nederlandse H-1 serie werd uitgebracht. Die komt overeen met de Amerikaanse 1-59 serie,al lijken niet alle Amerikaanse gags uit deze serie te zijn gebruikt in de Nederlandse H-1 serie. H staat hoogstwaarschijnlijk voor Holland. De H1-serie telt in ieder geval 42 gags, wellicht meer.

It was probably 1961 when the Dutch H-1 series was issued. The series matches the American 1-59 series, though not all American gags seem to be used.H stands most likely for Holland.The H1-series has 42 gags, perhaps more.

In 1961 kom ik de eerste vermelding tegen van een postbusnummer in België :Postbus 416 in Antwerpen.Ook de omslagen van de kauwgom lijken te zijn veranderd, de tekst is voortaan Young America’s favorite! Zie de voorbeeldjes.

In 1961 I came across the first mentioning of a Belgium P.O.Box,P.O.Box 416 in Antwerp. Also the wrappers seem to be changed: No more Atom Bubble gum, but Young America’s favorite! (see examples of various wrappers used).

1961 was een jaar vól promotie om zowel de winkeliers als de jeugd te stimuleren om Bazooka Joe kauwgom te kopen.Een greep:Deens bestek voor winkeliers.Dozen Bazooka kauwgom telden 360 stukjes.(de zogenaamde Formal 360-doos).Voor de winkeliers waren er ook waardebonnen van 50 cent. De Bazooka club was heel actief:raamposters,wervingsfolders enzovoort.zie de vele scans en geniet!

1961 was a year full of promotion to stimulate both shop-owners and youngsters to buy Bazooka Joe chewing gum.Just a grip:Danish tableware for shop-owners.Boxes of Bazooka chewing gum contained 360 pieces,the so-called Formal 360-boxes.There were 50 cents-coupons as well for shop-owners,so they could get a discount buying Bazooka chewing gum wholesale. The Bazooka club was very very active:window posters,become a member leaflets et cetera. See the scans and enjoy!

Bazooka Blony was al in 1958 op de markt, en was dropkauwgom. Bella Blony was het meisje dat de promotie van het product deed. Geniet van de afbeeldingen!

Bazooka Blony liquorice gum was already on the Dutch market in 1958, promoted by the little girl Bella Blony Enjoy the promo!

In 1961 deed Bazooka een geweldige zet: ze hadden luchtvaar speldjes die niemand anders had,en die je alleen bij Bazooka kon bestellen!

In 1961 Bazooka made a great move: they offered pins from Air carriers no one else offered. They could only be obtained by sending in Bazooka joe-wrappers!

Aluminium speldjes-houder / Aluminium pin-display holder

Joop Geesink studio’s maakte voor Bazooka zowel een Mistair legpuzzle in 5 kleuren (30×40 cm) als een Mistairplaat (5 kleuren,70×100 cm). Mistair was een luchtverfrisser van fabrikant Airwick

Joop Geesink studio’s made a Mistair jigsaw puzzle in 5 colours (30×40 cm) and a Mistair poster (5 colours,70×100 cm) as well. Mistair was an airfreshener from the Airwick Company.

Twee kleur-variaties, oranje en rode letters. geëloxeerd aluminium

2 colour-variations, orange and red letters. Anodized aluminium

Recent werd in het tijdschrift Robbedoes (nummers 1222,1224,1226,1228,1230 en 1232) ontdekt dat Bazooka kauwgom al in 1961 op de markt was,toen al met premie-artikelen,en een eigen postbus,postbus 416 in Antwerpen!

Recent discoveries in Robbedoes magazine 1961 (numbers 1222,1224,1226,1228,1230 and 1232) showed that Bazooka chewing gum was on the Belgium market,already with gadgets,and their own P.O.Box in 416 in Antwerp !

Bedankbrief voor het ophangen van een promotie-raambiljet (21x 27,5 centimeter)

letter saying thank you helping me hanging the promo-poster (21x 27,5 centimeter)

1960

In het jaar 1960 worden de eerste gags met tekst geïntroduceerd, genummerd 1-60-1 tot en met 1-60-56. In 1967 ging het posttarief van 12 naar 15 cent, en werd de tekst bij de te bestellen hebbedingetjes aangepast van 12 naar 15 cent. Een geweldige bron voor het dateren van Bazooka Joe-gags is Bazookajoecomics.com. Een aanrader!

In the year 1960 the first gags with text were introduced, numbered 1-60-1 until 1-60-56. In 1967 the Dutch mail tariff was raised from 12 to 15 cents, and the text for the gadgets one could obtain was slightly changed from 12 to 15 cents. A great source for dating the years for Bazooka Joe gags is Bazookajoecomics.com. Highly recommended!

 

Er waren circa 700 verschillende Bazooka Joe gags in de U.S.A. Nederland gebruikte er circa 425 van.

There were approximately 700 different Bazooka Joe gags in the U.S.A. The Netherlands used about 425 of them

1959

Bazooka brengt de eerste 50 tekstloze gags uit. Ze zijn identiek aan de Amerikaanse en Engelse serie, in de kop staat 1-59 gevolgd door een nummer. De nummering is rommelig, sommige nummers bestaan niet, andere nummers komen 2x voor. Tekenaar was Wesley Morse (geboren in Chicago op 17 juni 1897, en overleden op 66 jarige leeftijd in New York op 30 juli 1963).

Bazooka introduces the first 50 textless gags. They are identical to the American and British series.the banner has the numbers 1-59 followed by a number. The numbering is illogic, some numbers exist twice, other numbers don’t exist. comic-artist was Wesley Morse (born in Chicago on June 17th in 1897, he died in New York on July 30th 1963, being 66)

 

Het was waarschijnlijk al in 1959 dat de eerste verkoop-automaten buiten werden geplaatst op de muren van kruideniers en andere verkoop-punten.Ze wegen 10 kilo en meten 47x25x19 centimeter.Een klepje bovenop lijkt ontworpen te zijn tegen de Nederlandse regen. de tekst aan de zijkant meldt:dubbel stuk, 5 cent.

It was problaby in 1959 already that the first vending machines were installed by Bazooka at groceries and other selling-points.They weigh 10 kilogrammes,and measure 47x25x19 centimeters.a lid on top seems to be designed against the Dutch rain.Text on the side says double stick, 5 cent

Bazooka opent een postbus in Den Haag, postbus 1107. In november 1959 verschijnt een kadoolijst (27×22 centimeter) met daarop onder andere een hobbyboek. Bazooka Joe heeft ineens sproeten. Waarschijnlijk is de tekening van een onbekende Nederlandse reclame-tekenaar. op de verpakkingen nog altijd the Atom bubble gum.

Bazooka opens a P.O.Box in The Hague,P.O.Box 1107.In november 1959 a giftlist comes out (27×22 centimeters) on which among other items a Hobby book is shown.All of a sudden Bazooka Joe has freckles.Most likely this cover was drawn by an unknown commercial artist,probably from The Netherlands.On the wrappers still the text Bazooka the atom bubble gum

1958

Bazooka (The Atom) kauwgom werd vermoedelijk in 1954 geïntroduceerd, met gag-stripjes van Henry van Carl Anderson.De prijs was 5 cent voor een dubbelstuk, en in 1958 begon de promotie pas. In stripblad Sjors stond in 1958 (nummers 25, 27, 28, 29 en 41) een advertentie. Er kwam een reclame postertje voor de winkels (zie de unieke foto uit die tijd!). Tevens bereikte de eerste (Amerikaanse) merchandising Nederland: een good luck charm (keep me and never go broke, met een Amerikaanse dollarcent erin), en de Atom bubblegum roll-o-button. Op de eerste wikkels stond Atom gum (zie afbeelding). De wikkels zullen later nog veranderen qua tekst. De kauwgom werd gefabriceerd in Cork, Ierland, en naar Nederland geëxporteerd.

Bazooka the Atom chewinggum was likely introduced in 1954 in The Netherlands, with initially gags from Henry, by Carl Anderson.Promotion really started in 1958 however. In stripmagzine Sjors, 1958 (numbers 25,27,28,29,and 41) we see the oldest adverts. A window poster was made, see the original photo, taken in 1958. Also the first (American) merchandising turned up in The Netherlands: a good luck charm (keep me and never go broke) and the Atom bubblegum roll-o-button. The first wrappers state Atom gum (sea photo), the wrappers will change later in text. The chewinggum was made in Cork, Ireland and exported to The Netherlands.